เชียงใหม่ประกาศเฝ้าระวังผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในทุกอำเภอ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1800 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่ทุกอำเภอ
   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้สั่งมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสนี้ จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อจากระบบทางเดินหายใจ และสามารถติดต่อจากคน
สู่คนได้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งว่า จากระบบเฝ้าระวังฯ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน 9 ราย ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ จำนวน 6 ราย อีก 3 ราย รอผลการตรวจและเฝ้าระวังตามขั้นตอนต่อไป
  ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วย และตรวจสอบการลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม และ
ที่พักอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพักทุกแห่งในแต่ละอำเภออย่างละเอียด โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบล และหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจเพื่อคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่มีอาการไอ จาม หมั่นล้างมือให้สะอาด และรับประทานอาหารปรุงสุก เป็นต้น
  หากพบนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ต้องสงสัยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำเนินการประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-1048-50 ต่อ 110 หรือศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ โทรศัพท์ 
0-8179-7015

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา บุญมี
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ