ที่ปรึกษา กอ.รมน จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขบัญหาหมอกควันไฟป่า ของอำเภอฝาง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 223 ครั้ง

ที่ปรึกษา กอ.รมน จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขบัญหาหมอกควันไฟป่า ของอำเภอฝาง พร้อมเป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการดับไฟป่า

บ่ายวันนี้ (27 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมอำเภอฝาง พลโท ณรัช สิงห์ปภาภร ที่ปรึกษา กอ.รมน จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่ อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขบัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยอำเภอฝาง ได้มีการจัดทำแผน ป้องกันและแก้ไขบัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งช่วงก่อนห้วงเวลาห้ามเผา โดยมีการจัดทำแนวกันไฟตามพื้นที่เสี่ยง สำรวจจำนวน อุปกรณ์ความพร้อมของเครื่องมือดับไฟป่า ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อสม.เคาะประตูบ้าน  ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน  หอกระจายข่าว   สถานีวิทยุในพื้นที่  และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนดเล็ก PM 2.5 อำเภอฝาง, ห้วงเวลาห้ามเผา มีการจัดตั้งศูนย์ระดับพื้นที่ พร้อมลาดตระเวนเฝ้าระวังตามพื้นที่เสียง ดำเนินการดับไฟกรณีมีการแจ้ง และดำเนินการมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และห้วงเวลาฟื้นฟู จะมีการประชุมสรุปสถานการณ์พร้อมวางแผนรับมือในปีถัดไป จัดกิจกรรมบวชป่า เลี้ยงผี ตามวัฒนธรรมของคนในชุมชนนั้นๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

โอกาสนี้ พลโท ณรัช สิงห์ปภาภร ยังได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ของอำเภอฝาง พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนดเล็ก PM 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ