หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟครั้งที่ 2

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 583 ครั้ง

เช้านี้ (16 ธ.ค.62) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวในที่ประชุม โดยให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองให้มากขึ้น เน้นการออกกำลังกายเป็นประจำ ลดการบริโภคเค็ม ลดหวาน ลดการปรุงเพิ่ม ซึ่งอาจเลือกรับประทานอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ รวมไปถึงกล่าวให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งในวันที่ 1 มกราคม 2563 หางสรรพสินค้าต่างๆ จะงดให้ถุงพลาสติก โดยขอให้ประชาชนใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดขยะในพื้นที่

สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟดังกล่าว จังหวัดลำปาง จะกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน ได้หารือพบปะพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยจะหมุนเวียนหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเดือนถัดไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ