เชียงใหม่คุมเข้มเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 235 ครั้ง

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มทุกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเพิ่มมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยวางมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ในการคัดกรองจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีการนำเชื้อเข้ามา นอกจากนี้ยังมีการวางเครือข่ายในโรงพยาบาลเอกชน คลีนิค เครือข่ายชุมชน รวมถึงเครือข่ายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะเป็นหน่วยงานในการประสานงานกับสถานประกอบการในพื้นที่ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และที่พักทุกแห่ง โดยมีแบบฟอร์มให้สถานประกอบการ ร่วมตรวจสอบและคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในเบื้องต้น หากพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันที

ทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อม ในการจัดทีมเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจซ้ำ ก่อนส่งไปยังห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และดำเนินการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการตรวจรักษาของหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยยืนยันขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นรรศนันท์ ปัญญา
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ