สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 158 ครั้ง

        ที่ บ้านเปื๋อยเปียง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน กิจกรรมทางศาสนาทอดผ้าป่า ณ ศาลาวัดเปื๋อยเปียง , การกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 และกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ป่าชุมชนเปื๋อย เปียง สร้างฝายชะลอน้ำ    

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ