รมช.มหาดไทย มอบนโยบายแก่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมมือกันลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 199 ครั้ง

รมช.มหาดไทย มอบนโยบายแก่ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมมือกันลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

     เช้าวันนี้ (30 มค.63)  นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานมอบนโยบายแก่ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยให้เร่งสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างคุ้มค่า  

    สำหรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น  ทั้งนี้ ต้องไม่สร้างความตื่นตระหนก รวมทั้งขอให้ประชาชนได้ร่วมให้กำลังใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาเที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
    นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมมือกันลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา โดยในภาพรวมทั้งประเทศสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 20 ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้มากกว่า 4,000 คน โดยจากสถิติเมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 คน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วสันต์ มีจินดา
บรรณาธิการ : จันทนา อ้นคำ
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ