สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวใน จ.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 264 ครั้ง

วันนี้ 30 ม.ค. 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวใน จ.แม่ฮ่องสอน ณ บ้านโพซอ หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จำนวน 2 ตำบล มี ต.เสาหิน และ ต.แม่คง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ

สำหรับ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกล อยู่แนวเขตชายแดนเดินทางยากลำบาก แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน มีราษฎร 893 ครัวเรือน มีประชากร 2,826 คน ประชาชนที่มาร่วมรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในวันนี้ เป็นประชาชนบ้านโพซอ บ้านแม่เหลอ บ้านแม่เจ ซึ่งสามารถเดินทางได้ภายใน 1 ชั่วโมง ส่วนบ้านสล่าเชียงตอง บ้านเสาหิน และบ้านขุนแม่สอง ผู้นำชุมชน เป็นผู้แทนรับมอบ

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางเชิญผ้าห่มพระราชทาน ไปมอบต่อให้กับราษฎร ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย ณ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง จำนวน 200 ผืน และยาสามัญประจำบ้าน 200 ชุด โอกาสนี้ ได้เยี่ยมบ้านผู้พิการ 1 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงค์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรืแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ