จังหวัดเชียงราย มอบประกาศเพื่อเชิดชูเกียรติผู้รับรางวัลโอท็อปจุเนียร์ ปี 2562

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 521 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย มอบประกาศให้แก่สถานศึกษา อาจารย์ผู้คุมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโอท็อปจูเนียร์

                นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ สถานศึกษา อาจารย์ผู้คุมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอท็อป จูเนียร์(OTOP Junior Contest ) 2019 พร้อมด้วย นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมพัฒนาชุมชน จัดให้มีการประกวดกิจกรรมโอท็อป จูเนียร์ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15-23 ธันวาคม 2562 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท ของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก ได้แก่ กลุ่มไทลื้อคิดส์ โรงเรียนริมโขงวิทยา อำเภอเชียงของ เป็นผลิตภัณฑ์เป็นหมอนองไทลื้อ ซึ่งจังหวัดเชียงราย ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา อาจารย์ผู้คุม และนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สถานศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงเรียนริมโขงวิทยา ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ ส่วนอาจารย์ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โอท็อป จูเนียร์(OTOP Junior Contest ) 2019 ในงาน OTOP City 2019 ได้แก่ นางศิรินัญญา โท่นขัด นางเกศินีย์ อุดมพันธ์ และนายพงศ์พัทธ์ กาบกรณ์ ส่วนนักเรียนผู้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก ได้แก่ นายเกื้อกูล  วรรณะศรีสวัสดิ์ เด็กหญิงกัญญา ธรรมวงค์ และนางสาวมาลัยกะ  คาร

         สำหรับการจัดกิจกรรมในงาน OTOP City 2019 โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดตามโครงการโอท็อป จูเนียร์ เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเข้าสู่โรงเรียน เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว อันเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณค่าทางสังคมอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ