คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจวัดควันดำ

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 144 ครั้ง

คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกตรวจวัดควันดำ

โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดพะเยา (ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย) ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กอ.รมน.จังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  ออกปฏิบัติการตรวจวัดควันดำยานพาหนะ ด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำระบบทึบแสง (Opacity ) เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากยวดยานพาหนะที่เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์

ทำการสุ่มตรวจวัดควันดำรถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคล บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ทั้งนี้ ไม่พบรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน

(ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ