ชาวบ้านในตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 376 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ ระดมกำลังประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

               วันนี้ (2 ก.พ. 63) ที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป้าและฝุ่นละออง (PM 2.5) ภายใต้แนวคิด "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน"  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านตำบลสุเทพ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

               ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรณรงค์แก้ไขฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำกิจกรรมทุกสัปดาห์  เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน สร้างการรับรู้ให้ทุภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน

               ในวันนี้ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดกิจกรรม "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM 2.5)ขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยระดมกำลังประชาชน เด็กนักเรียน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการช่วยกันลดฝุ่นควัน งดการเผาในที่โล่ง และใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง (PM 2.5) โดยเดินรณรงค์จากสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ไปถึงวัดอุโมงค์ รวมระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันเก็บขยะและล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง โดยแบ่งเป็น 3 สาย คือ สายที่ 1 ตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนโป่งน้อยถึงบ้านคำหยาดฟ้า สายที่ 2 ตั้งแต่ร้านกาแฟมดถึงสี่แยกไฟแดงอุโมงค์  และสายที่ 3 ตั้งแต่วัดอุโมงค์ถึงซอย 4 อุโมงค์

               สำหรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563  โดยได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างจริงจัง หรือหากจำเป็นต้องมีการเผา ก็ให้แจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะมีการลงโทษตามกฎหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ