เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมใช้วิธีการตักภาชนะบรรจุหมายเลข และอุปกรณ์หมุนหมายเลข ในการออกรางวัลฉลากกาชาดการกุศล ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 264 ครั้ง

นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำฉลากกาชาดการกุศล ในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการจัดทำสลากจำนวน 60,000 ฉบับ ฉบับละ 50 บาท รวมรางวัลทั้งหมด 171 รางวัล

โดยจะมีการออกรางวัล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงานประจำปี บริเวณงานฤดูหนาว ซึ่งรางวัลที่ 1รถยนต์ และรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จะใช้วิธีการออกรางวัลด้วยการตักภาชนะบรรจุหมายเลข ส่วนรางวัลที่ 3 ทองคำ 1 สลึง รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ และรางเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว จะใช้วิธีออกรางวัลด้วยการหมุนหมายเลข ซึ่งทุกรางวัลจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างรอบคอบ และดำเนินการออกรางวัลอย่างโปร่งใส

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ