ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา PM2.5 และการระบาดของโรคปอดอักเสบ

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 187 ครั้ง

 

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลจากห้องประชุม ก ระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยด้านสุขภาพพลานามัยของประชาชนในด้านฝุ่นควันและฝุ่นละเอียด PM2.5  เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

     การประชุมผ่านดาวเทียมครั้งนี้ เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนด้านไฟป่าฝุ่นควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมรายงานการจับกุมการกระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย

     ในเรื่องสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เกิดผลกระทบทั่วโลก ให้ร่วมมือสร้างมาตรการตรวจสอบ

     ด้านฝุ่นควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า มีสาเหตุจากสาเหตุทั้งภายในต่างประเทศ ไอเสียรถยนต์และควันจากโรงงานอุตสาหกรรม และอากาศกดทับรวมทั้งสาเหตุการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ดำเนินการตรวจควันจากไอเสีย ไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานตามกฎหมาย เข้มงวดในการควบคุมไม่ให้เกินอย่างจริงจัง ต้องมีมาตรการ ควบคุมการขนส่ง ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถส่วนตัว การจดทะเบียนรถอย่างมีเงื่อนไข ควบคุมการก่อสร้างในเชิงป้องกันมิให้ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชน และด้านอุตสาหกรรมที่จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม ขอความร่วมมือด้วยมาตรการต่าง ๆ เพื่อมิให้ต้องตัดสินใจใช้มาตรการห้ามใช้เด็ดขาด เข้มงวดสร้างการรับรู้ด้านงดเผา 

     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รายงานว่า ได้ตรวจยานพาหนะให้เครื่องยนต์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการก่อสร้างให้งดก่อสร้างเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ให้ติดตั้งเครื่องกรองอากาศบนหลังคารถ กำลังออกกฎกระทรวงควบคุมยานพาหนะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยปรับเปลี่ยนรถยนต์มาใช้พลังงานไฟฟ้าแทน ซึ่งสาเหตุสำคัญคือการจราจรติดขัด รัฐบาลพยายามจะไม่เข้าไปจำกัดสิทธิของประชาชนผู้บริโภค

     นายเฉบิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า จัดทำแผนป้องกันและลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และพร้อมเสนอการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรให้แก่รัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

     นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รายงานว่า ได้รณรงค์ให้ใช้ดีเซล B10 ซึ่งรถเก่าสามารถลด ค่า PM2.5 ได้ 10.5% ขอความร่วมมือรถราชการเติมเชื้อเพลิง B10 หรือ B20 มีส่วนลดจูงใจในการลดปัญหาควันดำ ส่งเสริมใช้รถไฟฟ้า ทั้งรถสาธารณะ จูงใจให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ต้องมีแผนเปลี่ยนผ่านด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ด้านเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รายงานเพิ่มเติมว่า ปลายปี 2564 จะเปลี่ยนรถ ขสมก.ให้เป็นรถไฟฟ้า จัดค่าโดยสารให้เอื้อต่อประโยชน์ของประชาชน 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า ได้วางแผนใช้เครื่องยนต์ด้วยมาตรฐานยูโร5 และยูโร10 ภายในปี 2564 ให้ใช้รถจักรยานยนต์เลือกใช้โดยมีการส่งเสริมปัจจัยด้านราคา กำหนดมาตรฐานที่ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ฝ่ายผลิตจะลดการผลิตที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์ มีระบบเซ็นที่มีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ รวมทั้งโรงงานที่มช้หม้อต้มไอน้ำต้องปรับเปลี่ยนให่เป็นไปตามมาตรฐาน โรงงานอ้อยต้องควบคุมดูแลทั้งคนงานและวัตถุดิบที่เป็นอ้อยไฟไฟม้ ให้โรงงานน้ำตาลลงทุนซื้อเครื่องจักรและรถตัดอ้อยที่ทันสมัย ลดการเผาอ้อย โดยทางรัฐบาลได้ช่วยโดยเฉพาะด้านภาษี และจะดูแลการขออนุญาตอย่างละเอียด ถ้าโรงงานใดเกินค่ามาตรฐานให้สั่งปิดทันที

     นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE รายงานว่า เร่งวางระบบการตรสจสอบค่าคุณภาพอากาศได้ด้วยตนเองด้วย APP. ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     สภาอุตสาหกรรม รายงานว่า จะร่วมกับภาคเอกชนให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ ยืนยันว่าค่ายรถยนต์ทุกแห่งจะประชาสัมพันธ์การใช้น้ำมันดีเซล B10 ให้ครอบคลุมทุกเซ็กเม้นต์ของอุตสาหกรรม 

     สภาหอการค้า รายงานว่า ได้รณรงค์ส่งเสริมการอัดฟางและใบอ้อยเพื่อให้โรงงานรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงจากเกษตรกร บดสาเหตุการก่อไฟป่าและฝุ่นควันพิษได้อรฝีกทางหนึ่ง

     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายงานว่า ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการรณรงค์ทุกรูปแบบ จึงมีการสั่งปิดโรงเรียน สั่งหยุดการก่อสร้างที่ก่อฝุ่นละออง ขอความร่วมมือกับการก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้า และถนน ในระหว่าง 4-6 ก.พ.2564 อีกด้วย

     ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจับกุม ผู้ปล่อยข่าวเท็จ fack news อย่างจริงจังและจะต่อเนื่องยิ่งขึ้น

     นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในตอนท้ายของการประชุม โดยให้กระทรวงการคลังรับข้อเสนอไปกำหนดมาตรการรองรับของทุกกระทรวง และหากเป็นไปได้ให้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญจะช่วย ให้ผู้ว่า เป็นพ่อเมืองที่ต้องดูแลปัญหาของประชาชน ทั้งมาตรการป้องกัน การปราบปราม ทำนโยบายให้เกิดเป็นจริง รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างจริงจัง ให้ข้าราชการทุกคนมีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกปัญหาต้องมีคนรับผิดชอบทุกเรื่องทุกระดับ 

     นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนท้ายด้วยว่า การแกปัญหาโรคโคโรนา ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ และจะมีมาตรการออกมาที่ต่อเนื่อง ด้านฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกจังหวัดต้องควบคุมอย่างจริงจังเข้มงวดเด็ดขาด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจะได้ผลดี ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มขอบเขต และจะติดตามการทำงานทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หวังว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข จะสกัดการปล่อยข่าวที่บิดเบือนข่าวปลอมที่สร้างความสับสน และขอบคุณในความร่วมมือของทุกคน

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวสรุปกำชับให้ส่วนราชการปฏิบัติการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด เน้นการควบคุม PM2.5 เน้นสร้างการรับรู้ อย่าปล่อยให้มีไฟ เพราะจะไม่มีควันและการเผาเกิดขึ้น ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทางจังหวัดเน้นการกำจัดวัชพืชในแปลงเกษตรในพื้นที่ราบ ใช้การอัดตอซังฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์ และใช้แนวทางกำจัดด้วยการไม่ต้องเผา "ห้ามมีไฟ ห้ามมีควัน" ให้ประชาชนสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน ขอความร่วมมืองดเผา พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงงดเผา พร้อมส่งจิตอาสาออกรณรงค์ร่วมมืองดการเผาทุกชนิดในที่โล่ง และเน้นการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติจากทุกส่วนที่ปฏิบัติการให้เป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก และให้เกิดผลดีและเป็นรูปธรรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ