อธิบดีกรมประมง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 823 ครั้ง

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 44,000 ตัว เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีนายปกรณ์ คุณมี ประมงจังหวัดลำพูน, กรมประมงในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ

นายปกรณ์ คุณมี ประมงจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตรจังหวัดลำพูน และได้ออกเยี่ยมชมแปลงผักของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย และได้ให้กรมประมงสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อปล่อยเลี้ยงในร่องแปลงผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 30,000 ตัว, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 4,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 44,000 ตัว

ทั้งนี้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ยังได้แนะนำการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และได้มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม พันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนไปปล่อย ถือเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้โอกาสได้เจริญเติบโต เพิ่มปริมาณและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ