วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 958 ครั้ง

จากอดีต วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน วัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประชุมหมู่บ้าน การประชุมหน่วยงานราชการ การประกอบกิจกรรมทางศาสนา หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนา จวบจนปัจจุบัน

    วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง ตั้งอยู่บนเนินเขาไม่สูงมากนัก สามารถมองเห็นได้แต่ไกล องค์พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ ทุกปีจะมีงานนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

    วัดพระธาตุแช่แห้ง มีบทบาทความสำคัญ เป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอนจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้โบราญสถาน เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ สามเณรและฆารวาส เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา การทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคำสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ชำระจิต ตามหลักปฏิบัติแนววิถีพุทธ นอกจากนี้พระธาตุแช่แห้ง ยังเป็นศาสนสถานสำคัญประจำจังหวัดน่าน เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษกน้ำบ่อแก้ว เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ หรือปีนักษัตรกระต่าย แต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งจำนวนมาก

    วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จึงเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งจากอดีตสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ดังคำขวัญประจำจังหวัดน่าน ที่กล่าวว่า แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ