คณะสงฆ์น่านจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรชาวน่านรินน้ำใจดับไฟป่า นำปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 78 ครั้ง

                   วันนี้ (6 ม.ค. 63) ที่ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการ ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อนำปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อาสาป้องกันภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องดื่มชูกำลัง ยารักษาโรค ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรชาวน่านรินน้ำใจดับไฟป่าในครั้งนี้

                       สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจาก จังหวัดน่าน  ได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน   งดเผาป่า และเศษวัชพืช ในช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ไม่ให้เกินมาตรฐาน โดยออกมาตรการในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ ตลอดจนกำชับการปฏิบัติงานของ จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากในช่วงระยะฤดูกาลตั้งแต่ปลาย ปี 2562 จนถึงปี 2563 เป็นช่วงที่เกิดไฟป้าหรือมีการเผาป่าขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากการแปรปรวนของอากาศตามธรรมชาติและจากการเผาป่า ทั้งเจตนาและไม่เจตนาของบุคคลและคณะบุคคลบางกลุ่ม อันก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศและปัญหาอื่นๆ ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความยากลำบากของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความต้องการเสบียงติดตัวในขณะออกปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรเพื่อจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการเผาป่าและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่านได้ดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจากนี้ทางคณะสงฆ์จะได้จัดกิจกรรมนี้อีกอย่างต่อเนื่องในทุกอำเภอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
บรรณาธิการ : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ