พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 195 ครั้ง

เช้านี้ (8 ก.พ.63) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันมาฆบูชา” หรือเรียกอีกชื่อว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญของชาวพุทธ และเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เพราะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

1. พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย

2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6

4. ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 จึงเรียกว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ