พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นจำนวนมาก

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 578 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วม เวียนเทียน เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นจำนวนมาก

            บรรยากาศการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ตามหัววัดต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดสวนดอกพระอารามหลวง, วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง, วันศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นต้น เนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต่างพร้อมใจพาครอบครัวเข้าร่วมสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

            การเวียนเทียน  คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท "อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ ซึ่งในปัจจุบันจะมีพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาข บูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ