จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนำหลักคำสอนพระพุทธศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 173 ครั้ง

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2563) จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์รักษาศีล เจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน ณ วัดพระอารามหลวง 4 แห่ง ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว และวัดในจัดหวัดลำปาง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณะศรัทธาประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา (การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและการบรรยายธรรมะของนักเรียน) พิธีทางศาสนา และพิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์หรือพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ  
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป เป็นครั้งแรก ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะต้องได้ศึกษาหลักธรรมและ ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ