คณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ โครงการอ่างขางโมเดล เตรียมพัฒนาอาชีพให้ราษฎร เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 418 ครั้ง

คณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ โครงการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและหมู่บ้านโดยรอบ(อ่างขางโมเดล) เตรียมพัฒนาอาชีพให้ราษฎร เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เช้าวันนี้ (11 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย คำเกิด หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและหมู่บ้าน (อ่างขางโมเดล)เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมแผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปส่งเสริมอาชีพของราษฎร ให้เหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง เตรียมส่งเสริมการปลูกไม้ผลคุณภาพดี อะโวคาโด โดยได้มีการจัดทำแปลงสาธิต จำนวน 1 แปลง ที่หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเกษตรกรที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงาน เตรียมเข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้แก่ ราษฎรบ้านหลวง (บ้านคุ้ม,บ้านปางม้า) หมู่ 5 ต.แม่งอน และบ้านขอบด้ง(บ้านนอแล) หมู่ 15 ต.ม่อนปิ่น ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้มีการส่งเสริมภาคการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ผักอินทรีย์, ผัก GAP, ไม้ผลเขตหนาว, ไม่ผลเขตร้อน,ไม้ผลขนาดเล็ก-สตรอเบอรี่,ไม้ดอกไม้ประดับ,ชาอินทรีย์,กาแฟ,พืชสมุนไพร,พืชไร่ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ส่วนนอกภาคการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมด้านงานหัตถกรรม ได้แก่การทำกำไลหญ้าอิบูแค การทำผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอด้วยสีย้อมธรรมชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ