เชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรส“รักนี้เพื่อเธอ Color full Wedding” @สะพานขาวทาชมภู

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 552 ครั้ง

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก“รักนี้เพื่อเธอ Color full Wedding” @สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เปิดเผยว่า อำเภอแม่ทา ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดลำพูน กรมการปกครอง สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาปลาดุก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา กำหนดจัดพิธีจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก“รักนี้เพื่อเธอ Color full Wedding” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เปิดให้คู่รักที่สนใจเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสทั้งที่ได้จัดพิธีแต่งงานกันมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส และคู่สมรสที่วางแผนจัดพิธีแต่งงานในอนาคต ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ได้มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลประเด็นศูนย์ราชการสะดวกอีกด้วย

นายอำเภอแม่ทา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก “รักนี้เพื่อเธอ  Color full Wedding” ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก สะพานขาวทาชมพู สถานที่จัดกิจกรรมเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นสง่าและงดงาม สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2462 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 101 ปี คู่สมรสที่ได้มาจดทะเบียนสมรสร่วมกันเนื่องในวันแห่งความรัก ณ สถานที่แห่งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจะได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่ ร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและจะครองรักกันร่วมกันยืนยาวดัง “สะพานขาวทาชมภู”

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก “รักนี้เพื่อเธอ Color full Wedding” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป เปิดรับลงทะเบียนคู่สมรสและยื่นหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนสมรส ลงนามในใบสำคัญการสมรส มอบใบสำคัญการสมรสและของที่ระลึกให้กับคู่สมรส ช่วงค่ำเวลาประมาณ 16.00 น. มีการจัดขบวนพิธีแห่ขันหมาก พิธีจดทะเบียนสมรส พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา พิธีเปิดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก Color full Wedding @สะพานขาวทาชมภู ครั้งที่ 5 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบใบสำคัญการสมรสและของที่ระลึกให้แก่คู่สมรส คู่รักที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5397-6305

ทั้งนี้ “การจดทะเบียนสมรส” นับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่สถาบันครอบครัว อันเป็นรากฐานที่มั่นคงและสำคัญของสังคมไทย คู่สมรสที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสซึ่งเป็นวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดียิ่ง เป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างความรัก สร้างฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ