เทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปี 2563 “103 ปี ขัวหลวงรัษฎา”

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 208 ครั้ง

งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “103 ปี ขัวหลวงรัษฎา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ ภายในงานพบกิจกรรมการแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงไลน์แดนซ์ วงดนตรีย้อนยุค การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม และการประกวดการแต่งกายย้อนยุค

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของขาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ และตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ ของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป..

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ