เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 257 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายฯ เตรียมจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงาน ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการผ้าไทย ผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย นิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าสมาชิกเครือข่ายสมาคมสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ และสร้างรายได้ค้ำจุนครอบครัว สร้างความสุข เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน เกิดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของแผ่นดิน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าชมงานศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 20.00 น.

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ