องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 323 ครั้ง

    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนา PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน และดูแลตัวเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 

        วันนี้ (12 ก.พ. 63) ที่ ห้องประชุม อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

 

    การเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย องค์การสวนพฤกษศสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในการป้องกันดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงลดปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและการดำรงชีวิตประจำวัน

 

     ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 จากทีมนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการสาธิตเครื่องฟอกอากาศ จากหน่วยงานเครือข่าย การบรรยายเรื่อง การปลดปล่อย PM2.5 จากการเผาชีวมวล พรรณไม้ที่มีศักยภาพดูดชับฝุ่นละอองในอากาศ งานวิจัยการใช้พืชดักจับฝุ่น PM2.5 แนวทางในการอนุรักษ์ และการเสวนาในหัวข้อ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบต้นไม้ดักจับฝุ่น PM2.5 ให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาทุกคนด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ