ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งทุกพื้นที่หยุดบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือชิงเผา หลังคุณภาพอากาศ เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้เครื่องบิน หยุดบิน 2 วันติดต่อกัน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 109 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (13 ก.พ. 2563) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จัดประชุม ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม  เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาไฟป่า หมอกควัน         สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่น่าห่วงใย  อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด  หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย  เช่นแตงโมแทนการทำนาปรัง       ด้านปัญหาไฟป่าหมอกควัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งให้ทุกพื้นที่หยุด การบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือการชิงเผาตามหลักวิชาการ  หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 6 วันติดต่อกัน  ส่งผลกระทบให้สายการบินเที่ยวเช้า หยุดบินต่อเนื่องกัน 2 วัน      จ.แม่ฮ่องสอนกำหนดห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม- 30 เมษายน 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว / พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ