ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการทุกอำเภอ ระงับการชิงเผาตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และควบคุมสถานการณ์ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 หลังเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง 4 วัน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 405 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือสั่งการนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการระงับการชิงเผาตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกะทบฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยระบุว่า ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-12กุมภาพันธ์ 2563 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อควบคุมสถานการณ์ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอให้ทุกอำเภอระงับการชิงผาตามหลักวิชาการในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้มาตรการลดเชื้อเพลิงโดยไม่เผา เช่น การเก็บเศษใบไม้เพื่ออัดเป็นก้อนเชื้อเพลิง การทำปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซังเป็นต้น อย่างเข้มขั้น ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ