คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานกาดโก้งโค้ง พะเยาเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 “เปิดบ้านเมืองพะเยา”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 373 ครั้ง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมการเกษตร  “กาดโก้งโค้ง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

       

           รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกาดโก้งโค้ง พะเยาเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 “เปิดบ้านเมืองพะเยา” ภายใต้โครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนพร้อมรับชมการประกวดหนูน้อยคาวบอย คาวเกิร์ล และรับประทานอาหารขันโตกร่วมกับคณะผู้บริหาร ซึ่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา การบริการวิชาการเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม และอาหารพื้นเมือง สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้าระหว่างกันในราคายุติธรรม ร่วมไปถึงเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร โดยภายในงานมีกิจกรรม การประกวดแข่งขันพืชและสัตว์หลากหลา รวมถึงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การทำคุกกี้ไร้แป้ง การทำกิมจิ และการรังสรรค์เมนูชาเพื่อสุขภาพ

            ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวว่า กาดโก้งโค้ง เป็นกาดนัดพื้นเมืองของชาวเหนือ ทุกคนที่เข้ามาเที่ยวกาดนี้ จะเห็นถึงบรรยากาศพื้นเมือง พ่อค้าแม่ค้าจะใช้ภาษาเหนือพูดคุย ซึ่งสินค้าที่จำหน่ายจะเป็นสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป หัตถกรรม อาหารพื้นเมือง ขนม ผลไม้ ของกินแบบโบราณ ภาชนะที่ใช้ทำมาจากวัสดุในท้องถิ่น โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เน้นเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยและราคายุติธรรม รวมทั้งมีการแสดงพื้นบ้าน เพื่อรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ