เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จับมือ 6 ชุมชน MOU ดูแลรักษาผืนป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าดอยพระบาท

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 295 ครั้ง

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กับชุมชนพื้นที่รอบดอยพระบาท จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ และชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ ตามโครงการอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อร่วมดำเนินดูแลรักษาผืนป่าดอยพระบาท รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อาทิ อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยจิตอาสาประชาชน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขณะที่ ภาพรวมคุณภาพอากาศประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 08.00 น. วัดได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 สถานี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ยังคงปฏิบัติการลาดตระเวนและสกัดกั้นไฟป่าอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่ นอกจากนี้ มีการฉัดพ่นละอองน้ำในอากาศ ทำแนวกันไฟ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อลดผลปัญหาและกระทบต่อของประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ