ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม พบจุดความร้อนมากกระจายตัวหนาแน่นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยพบมากสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 169 จุด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 357 ครั้ง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ  VIIRS, Modis และ ข้อมูลลม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า

- ภาพรวมระดับนานาชาติพบว่า ประเทศไทยมีจุดความร้อนทรงตัว ประเทศกัมพูชามี HotSpot แนวโน้มลดลง ประเทศลาวเริ่มมีปริมาณสูงขึ้น ส่วนประเทศเมียนม่ามีจุดความร้อนมีแนวโน้มสูงขึ้น

- ภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,688 1,110 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 578 จุด พบจุดความร้อนมากกระจายตัวหนาแน่นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่เกษตร

- ภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่ามีจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัดรวม 823 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 472 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่อื่น ๆ โดยพบมากที่จังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 169 จุด ตาก 154 จุด และเชียงใหม่ 151 จุดตามลำดับ

- จากดาวเทียม สามารถสังเกตเห็นกลุ่มหมอกควันขนาดปานกลางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศกัมพูชาบางส่วน โดยภาคเหนือได้รับอิทธิพลลมมาจากทางลมตะวันตก ส่วนภาคกลางได้รับได้รับอิทธิพลลมจากลมจากทิศใต้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ