กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานวิวาห์ลำไยและผึ้งรับวาเลนไทน์ ส่งเสริมเทคโนโลยีการผสมเกสร ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 364 ครั้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง จัดงานวิวาห์ลำไยและผึ้งรับเทศกาลวาเลนไทน์ เพิ่มผลผลิตลำไยทั้งปริมาณและคุณภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างลำไยและผึ้ง

ที่ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง โดยมีนางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร พร้อมด้วยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ จำนวนมากเข้าร่วม  ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดงานวิวาห์ระหว่างน้องลำไยกับนายผึ้งต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ โดยภายในงานมีเกษตรกรผู้ผลิตผึ้ง เกษตรกรชาวสวนลำไย และเกษตรที่สนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างผึ้งกับลำไย เรียนรู้เทคนิควิธีการ โดยมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ การจัดแสดงนิทรรศการความรู้ต่างๆ การสาธิตเทคโนโลยีการผสมเกสร การแปรรูปสร้างมูลค่าจากน้ำผึ้ง รวมถึงเวทีเสวนาตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อนำไปปรับใช้กับพื้นที่ตน

กรมส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการผลิตการจัดการผลผลิตลำไยและส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตร ส่งผลให้มีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในอาชีพ

ทั้งนี้ ลำไย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกกว่า 300,000 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรปีละหลายล้านบาท ซึ่งการใช้แมลงผสมเกสร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในไม้ผล ซึ่งงานวิจัยที่พบว่า สภาพธรรมชาติของลำไยเป็นพืชผสมข้าม(ดอกตัวเมีย และดอกตัวผู้อยู่แยกกัน อาจอยู่ในช่อเดียวกัน หรือคนละช่อก็ได้) อัตราส่วนของดอกตัวผู้และดอกตัวเมียบนช่อมีอัตรา 6 : 1 และมีการบานของดอกไม่พร้อมกัน ซึ่งการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสรลำไย จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มีความสำคัญที่จะช่วยทำให้การติดผลของลำไยมีมากขึ้นร้อยละ 78.78 และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ