จังหวัดลำปาง เพิ่มมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมจัดเจ้าหน้าที่เวรยามเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 294 ครั้ง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษอย่างเคร่งครัด ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมา ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดลำปางบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบ่อขยะที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว ซึ่งจากการสอบถามข้อมูล พบว่า สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากการลักลอบเผาขยะ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ทราบตัวผู้กระทำการดังกล่าว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดกำลังเจ้าหน้าที่/พนักงาน/อาสาสมัคร อยู่เวรยามเฝ้าระวังประจำบ่อขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผา และการปะทุเกิดไฟจากปฏิกิริยาเคมี 2.จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ/รถดับเพลิง ประจำบ่อขยะ พร้อมปฏิบัติงานระงับเหตุได้ทันที และ 3.จัดทำประกาศให้เด่นชัด กำหนดเขตหวงห้าม/ห้ามเข้า-ออก/ห้ามเผาขยะโดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งระบุข้อกฎหมายและอัตราโทษกรณีมีผู้ฝ่าฝืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ