จังหวัดเชียงราย ยังเข้มงวดคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานและด่านพรมแดนป้องกันโรคไวรัสโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 457 ครั้ง

สาธารณสุขเชียงราย  เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง จัดชุดตรวจคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและด่านพรมแดนทั้ง 3 ด้านรวมกว่า 2หมื่นราย และให้รายงานติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

            นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 19  จัดเจ้าหน้าที่ ไปปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายรวม 11,547 ราย  และที่ด่านพรมแดนทั้ง 3 แห่ง คือ ด่านอำเภอแม่สายรวม 1,944 ราย  ด่านอำเภอเชียงแสนรวม 5,911 ราย และด่านอำเภอเชียงของรวม 1,187 ราย ได้ดำเนินมาตรการคัดกรองรวมจำนวน 20,589 ราย เป็นข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  มีการแจกหน้ากาก N95 รวมจำนวน 1,837 ชิ้น มีความพร้อมได้จัดแพทย์ให้คำปรึกษาระดับจังหวัดและอำเภอ 27 คน ซึ่งมีการคัดกรองทุกคน ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน จัดระบบเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล โดยเตรียมห้องแยก ห้องพิเศษ รวม 45 ห้องให้ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมให้รายงานระบบข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ มีการประชุมชี้แจงในการติดตามสถานการณ์ของจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอแนะในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  ไม่นำมือไปสัมผัสกับตา จมูก และปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโรคนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ