สำนักงาน ป.ป.ช.ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 76 ครั้ง

นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 หรือ .mov บทภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที ภาพยนตร์สั้น จะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวด เผยแพร่ที่ใดมาก่อน องค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ ที่สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-4800 ต่อ 4223 และ 4713 ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง www.nacc.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ