วัดศรีโคมคำ เปิดจองเหรียญพระเจ้าตนหลวง “รุ่น 102 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์”

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 2589 ครั้ง

   พระสุนทรกิตติคุณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ แจ้งว่า วัดศรีโคมคำร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการสร้างวัตถุมงคลเหรียญพระเจ้าตนหลวงขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นอนุสรณ์ 102 ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จังหวัดพะเยาและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยทางวัดศรีโคมคำ ได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหล่อพระเจ้าตนหลวง"รุ่น 102 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์”ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น. ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ  พระอารามหลวง ลักษณะของเหรียญวัตถุมงคลพระเจ้าตนหลวง“รุ่น 102 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์”ด้านหน้าจะเป็นรูปองค์พระเจ้าตนหลวง ด้านหลังจะเป็นยันต์พระเจ้าตนหลวงเหรียญเนื้อทองคำ ชนิดปั้ม จำนวน 49 เหรียญ ราคา 59,999 บาท เหรียญเนื้อเงิน หน้ากากทองคำ ชนิดปั้ม จำนวน 199 เหรียญ ราคา 9,999 บาท ,บาท เหรียญเนื้อเงิน ชนิดปั้ม จำนวน 999 เหรียญ ราคา 1,999 บาท เหรียญเนื้อทองเหลืองรมซาติน  ชนิดปั้ม จำนวน 9,999 เหรียญ ราคา 399 บาท , เหรียญเนื้อทองคำ ชนิดหล่อจำนวน 19 เหรียญ ราคา 99,999 บาท ,เหรียญเนื้อเงิน ชนิดหล่อจำนวน 333 เหรียญ ราคา 2,999 บาท และเหรียญเนื้อบรอนซ์ ชนิดหล่อ จำนวน 1,999 เหรียญ ราคา 999 บาท

นอกจากนี้การจองเหรียญพระเจ้าตนหลวง “รุ่น 102 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ลักษณะเหรียญดานหน้า องค์พระเจ้าตนหลวง ด้านหลัง อักษรพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จัดสร้างจำนวน ๒ แบบ คือ เหรียญทองแดงรมซาติน ชนิดปั๊ม จำนวน 1,999 เหรียญ ราคาจอง 399 บาท และเหรียญเนื้อทองแดง ชนิดปั้ม จำนวน 19,999 เหรียญ  ราคาจอง เหรียญละ 200 บาท วัดศรีโคมคํา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสั่งจองเหรียญพระเจ้าตนหลวง “รุ่น 102 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” ติดต่อสั่งจองหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  โทรศัพท์ 054-411062

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ