ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5 ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1104 ครั้ง

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัด Workshop DIYทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยตนเอง ชูแนวคิดนำกลับมาใช้ใหม่ ปลอดภัยดี มีมาตรฐาน สร้างงานให้ชุมชน ..//

            อาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยหน้ากากนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่เป็นหน้ากากด้านนอก ผลิตจากผ้า สวมใส่สบาย แนบชิดกับใบหน้า และสวยงามทันสมัย ซักได้ อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นแผ่นกรอง หรือ filter ด้านใน ทำจากวัสดุเฉพาะที่มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.1 um และป้องกัน PM2.5 ได้ มากกว่า 95% อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Nelson Labs®, a Sotera Health company มีอายุการใช้งานหลังเปิดใช้ครั้งแรก    8-20 ชั่วโมง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  วิจัยและพัฒนาขึ้นร่วมกับนายแพทย์พัฒนา องคะสุวรรณ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี (SCB1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3479 ในราคาชุดละ 75 บาทประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และแผ่น filter 2 แผ่น  ส่วนผู้สนใจที่อยากประดิษฐ์หน้ากากอนามัย (ด้านนอก) ด้วยตนเอง ทางศูนย์ฯ  ได้เตรียมจัดกิจกรรม Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5 ในงาน "มือสองสู้ฝุ่นเพื่อเชียงใหม่เบิกบาน"  วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ลานกิจกรรมโหล่งฮิมคาว (บริเวณตรงข้ามกาดฉำฉา) ตั้งแต่เวลา 10.30-15.00 น. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 บาท/ท่าน

สำหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน หรือโรงเรียน หากประสงค์ให้ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปถ่ายทอดความรู้ในการ Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อจัดจำหน่าย หรือใช้ในชุมชน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์  0-5394-3479

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ