น่าน จัดงานวันลูกรัก นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน พร้อมส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนื่องในวันแห่งความรัก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 227 ครั้ง

น่าน จัดงานวันลูกรัก นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน พร้อมส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนื่องในวันแห่งความรัก 

ที่โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริม กสิกร) อ.เมืองน่าน จัดงานวันลูกรัก นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน อีกทั้งส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนื่องในวันแห่งความรัก สร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว และพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

สำหรับงานนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน วันลูกรัก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน และครูได้นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน  แสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งผ้าป่าวันลูกรักขึ้น เพื่อนำรายได้มาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการมูลนิธิเมตตาสงเคราะห์ ศิษย์เก่า หน่วยงาน ร้านค้าและชุมชนเป็นอย่างดี
ด้านนางวรวรรณ  แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริม กสิกร) กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน วันลูกรักในวันนี้ นอกจากจะนำเสนอผลงานวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียนแล้ว ยังได้นำเสนอผลความสำเร็จ การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ผลการประกวดต่างๆ ของคณะครู และนักเรียนอีกด้วย อาทิ รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ การเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับเหรียญทอง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ได้รับเหรียญทอง การสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ