กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 703 ครั้ง

        กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
​        วันนี้ (14 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการร่วมฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม  
         การประชุมวันนี้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่–เชียงราย การขอรับการสนับสนุนเที่ยวบินกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล จากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร และการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/แผนงาน สำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 

 
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กาญจนา บุญมี // ภาพ-ข่าว
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว :   สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กาญจนา บุญมี // ภาพ-ข่าว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ