อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 356 ครั้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยมาตรการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง แนะเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมรักษาความชุ่มชื้นและดูแลรักษาต้นไม้ผลไว้ก่อน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในปี 2563 นี้ มีพื้นที่ไม้ผลนอกเขตชลประทานกว่า 30 จังหวัดที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปริมาณฝนตกในพื้นที่ช่วงฤดูฝน คาดว่าอาจจะล่วงไปถึงเดือนกรกฎาคม เกษตรกรจำเป็นต้องมีการดูแลพืชกลุ่มไม้ผลเป็นพิเศษ เพราะเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลาออกดอกผลนาน 4 - 7 ปี ซึ่งเกษตรกรควรติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ในส่วนของการหาพืชทดแทนให้เกษตรกรปลูกทดแทน กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพืชหลายชนิดให้เกษตรกรได้ปลูก อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และถั่วเขียวเป็นต้น ที่พอที่จะให้ผลผลิตแก่พี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้ได้บ้าง อาจจะเป็นพืชที่ไม่มีมูลค่ามากนัก แต่หากปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่า เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นในดินอาจจะหายไป หากมีการปลูกพืชคลุมดินจะเป็นการเพิ่มความชื้นในดิน ซึ่งจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่จะปลูกในฤดูกาลถัดไปจะยังคงอยู่ภายในดิน สำหรับไม้ผลให้เกษตรกรนำใบไม้มาคลุมรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้น หากมีน้ำไม่เพียงพอให้เกษตรกรเพิ่มการดูแลรักษาต้นไม้ผลไว้ก่อน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจวิธีการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและวิธีการปรับตัว รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ เทคนิคการใช้น้ำอย่างประหยัด ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น หากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้ทุกแห่ง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ