คณะสงฆ์และคณะศรัทราตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เขต ๑,๒,๓ จัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 160 ครั้ง

คณะสงฆ์และคณะศรัทราตำบลเวียง เขต ๑,๒,๓ จัดประเพณีตั้งธรรมหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้(14 ก.พ.63)ที่วัดศรีดอนชัย คณะสงฆ์และคณะศรัทราตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เขต ๑,๒,๓ จัดงานประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พระครูสุจิตตานุรักษ์ ดร. เจ้าคณะอำเภอฝาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง ประธานฝ่ายฆราวาส  การจัดประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักษ์ภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมีคณะศรัทธา พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลเวียงทุกหมู่บ้านและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทั้ง ๑๙ กัณฑ์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ