คู่รักจูงมือร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก @สะพานขาวทาชมภู สะพานประวัติศาสตร์อันยาวนานอายุกว่า 100 ปี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 618 ครั้ง

39 คู่รักจับมือร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก “รักนี้เพื่อเธอ Colorful Wedding” @สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สะพานประวัติศาสตร์อันยาวนานอายุกว่า 100 ปี 

 

ค่ำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก“รักนี้เพื่อเธอ Colorful Wedding” @สะพานขาวทาชมภู กิจกรรมโดยความร่วมมือของอำเภอแม่ทา ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดลำพูน กรมการปกครอง สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาปลาดุก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสทั้งที่ได้จัดพิธีแต่งงานกันมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส และคู่สมรสที่วางแผนจัดพิธีแต่งงานในอนาคต ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ได้มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักให้ถูกต้องตามกฎหมาย โอกาสนี้มีคู่รัก จำนวน 39 คู่รัก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนสมรส ลงนามในใบสำคัญการสมรส มอบใบสำคัญการสมรสและของที่ระลึกให้กับคู่สมรส และช่วงค่ำมีการจัดขบวนพิธีแห่ขันหมาก พิธีจดทะเบียนสมรส พิธีฮ้องขวัญแบบล้านนา พิธีเปิดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก Colorful  Wedding @สะพานขาวทาชมภู ครั้งที่ 5 พิธีมอบใบสำคัญการสมรสและของที่ระลึกให้แก่คู่สมรส

สำหรับคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานและเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสต่างเห็นว่าในวันนี้ทั้งคู่ตัดสินใจมาจดทะเบียนสมรส จะได้อยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และถือเอาวันแห่งความรักเป็นวันเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ นอกจากนี้ยังมีคู่รักที่ผ่านพิธีแต่งงานและมีบุตรร่วมกันแล้ว ร่วมจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้อีกหลายคู่ โดยเห็นว่าการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคงยืนยาวได้อย่างหนึ่ง 

ทั้งนี้ กิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก “รักนี้เพื่อเธอ  Colorful Wedding” เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก สะพานขาวทาชมพู สถานที่จัดงานซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นสง่าและงดงาม สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2462 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 101 ปี คู่สมรสที่ได้มาจดทะเบียนสมรสร่วมกันเนื่องในวันแห่งความรัก ณ สถานที่แห่งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจะได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่ ร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและจะ "ครองรักร่วมกันยืนยาวดั่งอายุของสะพานขาวทาชมภู"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ