จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวแรงงาน 3สัญชาติ ที่บัตรจะหมดอายุ วันที่ 31 มี.ค. 63 และ 30 มิ.ย.63 ให้รีบมาลงทะเบียน ยื่นบัญชีรายชื่อ ภายใน วันที่ 28 ก.พ.63

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 462 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวแรงงาน 3สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่บัตรชมพูจะหมดอายุ วันที่ 31มีนาคม 2563 และ 30 มิถุนายน 2563 ให้รีบมาลงทะเบียน ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name list) ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ศูนย์ทะเบียนภาค สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่อ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการยื่นขอ Name list ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-611-972

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ