ชุมชน ต.เวียงตาล จ.ลำปาง บอกรักป่าฯ ในเดือนแห่งความรัก

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 458 ครั้ง

ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนจิตอาสาตำบลเวียงตาล ภาคส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สวนป่าทุ่งเกวียน กว่า 100 คน ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดทำแนวกันไฟบริเวณถนนตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านสวนป่า – ทางเข้าป่าช้าบ้านสวนป่า หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจกัน และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักร
นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อบต.เวียงตาล ได้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าด้านต่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การหยุดการเผาในพื้นที่ การฉีดพ่นละอองในอากาศ และมีแนวทางส่งเสริมการใช้ปุยอินทรีย์จากวัสดุที่เหลือใช้ตามธรรมชาติ โดยการนำเศษใบไม้มาจัดทำปุยอินทรีย์แทนการนำไปเผา เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ อบต.เวียงตาล ได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อประชาชนคนเวียงตาล พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาตำบลเวียงตาล เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่จะช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ