สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันประเทศไทยล่าสุด พบจุดความร้อนกว่า 3,000 จุด มากสุดที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบ340จุด ขณะที่คุณภาพอากาศใน จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ พบ PM2.5 มีค่า 96 µg/m3 ประชาชนควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 317 ครั้ง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ  VIIRS, Modis วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า

 - ภาพรวมประเทศไทย พบว่ามีจุดความร้อนทั้งประเทศ 3,238 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 1,550 จุด พบจุดความร้อนมากกระจายตัวหนาแน่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยพบมากที่ แม่ฮ่องสอน 340 จุด อุทัยธานี 209 จุุด และตาก 205 จุด ตามลำดับ  

 - ภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่ามีจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัดรวม 1,334 จุดเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 511 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่เขต สปก. โดยพบมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 340 จุด ตาก 205  จุด และเชียงใหม่ 195  จุดตามลำดับ

            ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ โดยกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ