อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดโครงการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมด้วยการงดเผาป้องกันเกิดฝุ่นควันไฟป่า เพื่อสุขภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 453 ครั้ง

อำเภอแม่ลาว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเปลี่ยนวิถีเกษตร จากการเผาเป็นการตัดหญ้าในแปลงเกษตรกรรมสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง

               นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว  กล่าวว่า อำเภอแม่ลาว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคเอกชน จากนายชัชวาล พริ้งพวงแก้ว นาง ผุสณี พริ้งพวงแก้ว เป็นผู้แทนมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว และผู้แทนบริษัทโตโยต้า เชียงราย จำกัด ร่วมกันขับเคลื่อนตามโครงการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรม ด้วยการงดเผา เพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และครอบครัว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายใต้การเปลี่ยนวิถีเกษตรฯ “จากการเผา เป็นการตัด(หญ้า)” ในแปลงเกษตรกรรม และสร้างแรงจูงใจ โดยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการตัดหญ้า ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ จะได้น้ำมัน จำนวน 2 ลิตร ทางอำเภอแม่ลาวขอให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการเตรียมการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

               สำหรับการสนับสนุนการ จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรม (งดเผา) เพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และครอบครัว ราย นางสาวปานตะวัน แซ่หู หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทำเกษตรผสมผสาน เนื้อที่ จำนวน 45 ไร่ ได้รับการจัดสรรน้ำมัน เพื่อตัดหญ้าตามโครงการฯ ระยะที่ 1 จำนวน 90 ลิตร ประมาณ 18 แกลลอน รวม เป็นเงิน 2,377 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แม่กรณ์ สาขาป่าก่อดำ ในการจ่ายน้ำมันสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อการตัดหญ้าในแปลงเกษตรลดการเผาไม่ให้เกิดควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อสุขภาพที่ดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ