กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ย้ำ เผาป่า ผิดกฎหมาย ดำเนินคดีทันทีไม่มีข้อยกเว้น

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 278 ครั้ง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งดการเผาทุกชนิด ย้ำ เผาป่า และเผาในพื้นที่โล่ง ผิดกฎหมาย พบ จับกุมดำเนินคดีทันทีไม่มีข้อยกเว้น

            พันเอก กฤติ พันธะสา เลขานุการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ภาคเหนืองดการเผาป่า รวมถึงการเผาทุกชนิดในพื้นที่โล่ง ทั้งการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเผาขยะ และอื่น ๆ เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ  พร้อมแจ้งเตือนประชาชน หากพบการกระทำความผิด จับกุมดำเนินคดีทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับอัตราโทษการเผาป่า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีเหตุก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจระงับเหตุ ตลอดทั้งการดูแล ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควัน

            ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2563 จับกุม 123 ราย  แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข  14 ราย พ.ร.บ.ป่าไม้ 59 ราย พ.ร.บ.จราจร 50 ราย  เปรียบเทียบปรับ 26,800 บาท แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 11,600 บาท พ.ร.บ.จราจร 15,200 บาท  ดำเนินคดี 64 ราย แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 5 ราย พ.ร.บ.ป่าไม้ 59 ราย คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด / ไม่มีตัว 59 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ