มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน ประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 647 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน ประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อคัดกรองตนเองเบื้องต้น

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (เชื้อไวรัสไคโรน่า 2019) ได้ที่ http://sescimande.net/Self-Screening /  เวอร์ชั่น 1.0  (Version 1.0) พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวต่างชาติ สามารถใช้แอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ