ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าลำพูน มอบเงิน 500,000 บาท ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 263 ครั้ง

ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าลำพูน จัดกิจกรรมวิ่ง "แจ่มฟ้าวิ่งม่วนม่วน จวนกั๋นทำบุญ" มอบเงิน 500,000 บาท ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลลำพูน  

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง "แจ่มฟ้าวิ่งม่วนม่วน จวนกั๋นทำบุญ-Jampha Run For Charity 2019"  ซึ่งศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ได้จัดขึ้น โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลพูน เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่ง เป็นการสร้างสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติด้วยตนเอง เสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้สมบรูณ์ พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ให้เป็นเมืองที่ดึงดูดใจจากประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมวิ่งกว่า 2,500 คน  โดยมีจุดเริ่มต้นที่ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ใช้ถนนในเขตพื้นที่ตำบลเวียงยอง และเทศบาลเมืองลำพูน เป็นเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Mini Marathon วิ่งระยะทาง 11 กิโลเมตร และ Fun Run วิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร

ทั้งนี้ บริษัท แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน และบริษัทในเครือฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง กรรมการผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย คุณอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด และบริษัทฯในเครือ และประธานดำเนินการจัดการแข่งขันแจ่มฟ้าวิ่งม่วนม่วนจวนกั๋นทำบุญ ประจำปี 2563 มอบเงินสนับสนุน จำนวนเงิน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลลำพูน (โดยนำเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลลำพูน เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป) โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับมอบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ