น่านประเดิมต้นปีรับศักราชใหม่ แข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก ทองดีโมโตครอส 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 549 ครั้ง

ที่สนามการแข่งขัน ทองดีโมโตครอส อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ร่วมกับชมรมมอเตอร์ไซด์วิบากจังหวัดน่าน  ดำเนินการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบาก ในรายการทองดีโมโตครอส 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และ เพื่อสร้างทักษะในการขับขี่มอเตอร์ไซด์วิบากอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนและใกล้เคียงได้มาร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนต่อชุมชนเป็นการเริ่มต้นรับศักราชใหม่  โดยให้คนทุกเพศวัยในหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งเป็นรั้วป้องกันอบายมุขและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

       การแข่งขันครั้งนี้  เป็นการประสานความร่วมมือนักกีฬารถแข่ง นักกีฬาชุมชน และชาวหมู่บ้านชุมชน  ให้หันมาสนใจในการออกกำลังกาย พร้อมเสริมสร้างทักษะในการขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักกีฬา นำบทเรียนการอยู่ร่วมกันในสังคมมาปรับกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธภาพมีน้ำจิตน้ำใจ โอบอ้อมอารี โดยการใช้กีฬาเป็นยากำลัง  ทั้งกำลังกายและใจ ให้นำคำชี้แนะ ข้อผิดพลาดการเล่นกีฬาในแวดวงกีฬามาเสริมสร้างความประนีประนอม    รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   มีความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด และเพิ่มความผูกพันระหว่างกันและกัน โดยมี นักแข่งในพื้นที่จังหวัดน่าน และนักแข่งระดับฝีมือของภาคเหนือ จากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารวมการแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสานสัมพันธ์กับประชาชนต่างจังหวัดอี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ