ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3111 จัดอบรม“โครงการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด” บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 264 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ณพล พาหุมันโต  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมประชาชน โครงการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ ส่วนแยก ๑ กองกำลังนเรศวร นำโดย ร.อ.รังสินันท์ มงคลธนพัฒน์ ผบ.ร้อย.ร.1732 , ร.ต.เบญจพล น้ำสา หน.ชุด ชพส.3111.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านรักไทย ม.๖ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั้งวัยรุ่น หนุ่ม สาวและผู้สูงอายุ สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการภายในพื้นที่ ในการจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม อาทิ พ.ต.ท.บรรณพงศ์ เก่งเรียน  สารวัตรสถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่, นายบุญมี สายสวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักไทย, นายสมศักดิ์ คงแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านรักไทยและองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นำมาซึ่งความสุข ความสนุกสนานและการผ่อนคลายของชาวบ้าน ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี

อนึ่ง การจัดกิจกรรมอบรมโครงการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ประเภทและโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและให้รู้เท่าทันภัยในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ประชาชนได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ ในการปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ