จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 156 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(17ก.พ.63) เวลา 16.30 น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราการจังหวัดแพร่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงการณ์เตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแพร่ มีองค์พระธาตุช่อแฮเป็นประธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระข้อศอกซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประวัติการสร้างวัดพระธาตุช่อแฮนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่ซัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ในด้านประวัติศาสตร์ จากพระราชพงศาวดาร ว่าด้วยกรุงสุโขทัย หอสมุดแห่งชาติกล่าวถึงวัดพระธาตุช่อแฮว่า สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุช่อแฮ และบูรณปฏิสังขรณ์ จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน จนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี โดยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่จะจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเพื่อสักการบูชาองค์พระธาตุ ระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยใช้ชื่องานว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 2 -8 มีนาคม 2563

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปีนี้จัดพิเศษยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยเฉพาะวันที่ 2 มีนาคม 2563 วันแรกของงาน มีขบวนหลักแห่เครื่องสักการะพระธาตุ โดยทาง อบจ.แพร่สนับสนุนขบวนแห่สักการะพระธาตุที่ยิ่งใหญ่จากประชาชน 8 อำเภอ นำศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ขบวนแห่ของดีบ้านฉันแต่ละพื้นที่ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนฟ้อนไหว้สาป๋าระพระธาตุกว่า 200 คนของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรีชุมชนจังหวัดแพร่ ขบวนแห่ของกระทรวงศึกษาธิการ ขบวนแห่ของเทศบาลเมืองแพร่ เป็นต้น เวลา 19.00 น. ชมการแข่งขันตีกลองปูจาพญาขาล จากเยาวชน 8 อำเภอเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีละชิงแชมป์กลองปูจาจังหวัดแพร่ และชมการแสดงตีกลองปูจาที่ขึ้นชื่อจากทีมผู้แทนภาคเหนือตอนบน และตลอดการจัดงานชมการแสงศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ และศิลปินนักร้องชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าจากโรงงานอีกด้วย

อย่าพลาดชมขบวนแห่ที่สวยงามตระการตาในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณถนนช่อแฮ ก่อนถึงบริเวณวัด ที่พุทธศาสนิกชนแต่งกายแบบล้านนา นำเครื่องสักการะมาสักการะองค์พระธาตุ /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ