ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลุ่มน้ำสาละวิน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 248 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำสาละวิน จัดขึ้น โดยมีผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาทินายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และว่าที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ทำหน้าที่เลขานุการ ร่วมประชุม

            โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) รายงานแผนงบประมาณที่ได้รับ ปี 2563 ข้อเสนอแผนงบประมาณ ปี 2564 ในลุ่มน้ำ และแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(งบกลางปี 2562-2563) คำสั่ง องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ปฏิทินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้ำข้อเสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 มีเรื่องพิจารณาสถานการณ์น้ำ พื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม แนวทางการประกาศเขตภาวะน้ำแล้ง ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ